Młyn Zbożowy w Szadku

Makaron | Młyn zbożowy w Szadku

Mąka przemysłowamakaronowa

Mąka pszenna pakowana w workach po 25 kg, 50 kg lub luzem (cysterna):
– typ 480 (krupczatka)
– typ 480 (kasza makaronowa)